Великобританія залишається однією із найпривабливіших юрисдикцій для холдингових компаній

Незважаючи на зростання ставки корпоративного податку у квітні 2023 року (із 19% до 25% ) країна запровадила зручну і вигідну систему оподаткування холдингових компаній, а саме:

  • Дивіденди після отримання компанією-одержувачем, як правило, звільняються від оподаткування;
  • Податок у джерела виплати не стягується;
  • При продажу дочірніх торгівельних компаній, які повністю належать власнику, надається пільга з податку на приріст капіталу;

Розглянемо докладніше ці особливості та ключові податкові переваги британських холдингових компаній.

 

Прибуток від дочірніх підприємств

Найбільша вигода для групи, яка засновує холдингову компанію, є нульове або пільгове оподаткування дивідендів. Дивіденди, отримані британською холдинговою компанією, як правило, звільняються від корпоративного податку.

З дотриманням декількох додаткових умов, звільняються від сплати корпоративного податку дивіденди, отримані від компанії, яка контролюється холдинговою компанією.

Відсотки, що виплачуються британській холдинговій компанії, як правило, оподатковуються корпоративним податком в Великобританії, але можуть бути компенсовані віднесенням відсотків компанії на податкові витрати.

Великобританія має одну з найширших в світі мереж угод про уникнення подвійного оподаткування. Ці договори можуть  зменшити місцеві податки у джерела виплати дивідендів та відсотків (Withholding Tax) на користь британській холдинговій компанії.

 

Виплати британської холдингової компанії своїм акціонерам

Низькі або мінімальні податки у джерела виплати доходу інвесторам та можливість віднесення їх на податкові витрати є додатковими корисними бенефітами Великобританії як юрисдикції холдингової компанії. Природа доходів визначає конкретні податкові правила, що застосовуються у Великобританії Ці доходи є або відсотками на боргове фінансування від інвесторів, або дивідендами від акціонерного фінансування від інвесторів.

Відсотки – віднесення на податкові витрати

Виплати відсотків на користь інвесторів британських холдингових компаній можуть бути віднесені на корпоративні податкові витрати і при цьому, одночасно, підпадати під дію положень про ухилення від оподаткування. Ці положення є складними в застосуванні і можуть бути підставою для відмови холдинговій компанії Великобританії в компенсації будь-яких податкових витрат.

Загальне нормативне правило обмежує можливість британської компанії відносити відсотки на податкові витрати зі свого оподаткованого прибутку. Вищевказане правило фіксує максимальні податкові витрати на виплату відсотків в розмірі 30% від доходів компанії до сплати процентів, податків і нарахування амортизації. Це називається "de minimis threshold"(мінімальний поріг) і застосовується лише у випадках, коли відсотки, які віднесені на податкові витрати групи компаній перевищують 2 мільйони фунтів стерлінгів на рік.

Інші правила про ухилення від оподаткування, які можуть застосовуватися, обговорюються далі в цій статті, але особливу увагу слід приділяти гібридним правилам Великобританії (які можуть застосовуватися, наприклад, якщо холдингова компанія розглядається як партнерство в юрисдикції інвестора). В такому випадку у віднесенні відсотків на податкові витрати може бути відмовлено.

Відсотки – податок у джерела виплати

Британська холдингова компанія, як правило, зобов’язана утримувати податок за ставкою 20% з виплат процентів інвесторам з джерел у Великобританії. При утриманні податку його потрібно буде сплатити до Податкової та Митної служби Її Величності (HMRC) для виконання податкових зобов’язань інвестора перед Великобританією. Тоді інвестори зможуть вимагати від HMRC відшкодування утриманого податку.

Враховуючи вищесказане, потрібно зазначити, що зараз немає податку у джерел виплати на платежі відсотків на користь банків Великобританії і платників податків, які є корпораціями Великобританії.

Для нерезидентів-інвесторів Великобританії існує три головних шляхи для звільнення від податку у джерела виплати відсотків. Податок у джерела виплати може відсутнім або зменшеним, якщо інвестор знаходиться в країні, яка має з Великобританією угоду про уникнення подвійного оподаткування. При отримання платежів від іноземних дочірніх компаній, а також виплаті відсотків іноземним акціонерам широко використовується розгалужена мережа податкових угод Великобританії. Навіть якщо застосовується угода про уникнення подвійного оподаткування, холдингова компанія не може здійснювати виплати без віднесення на податкові витрати або без утримання податку за ставкою не менше 20%, доки вона не отримає дозвіл від HMRC на здійснення виплат інвесторам без стягнення податку у джерела виплати.

Єврооблігації, що котируються, також мають бенефіт у вигляді звільнення від сплати податку у джерела виплати в Великобританії. Єврооблігації, що котируються – це боргові цінні папери, випущені компанією, що має право на відсотки та зареєстровані на фондовій біржі визнаній (призначеній HMRC).

Якщо розміщення цінних паперів відповідає критеріям "qualifying private placements"(кваліфікованого приватного розміщення), то для нього також доступне звільнення, що дозволяє сплачувати відсотки брутто, якщо борг не внесений до списку і відповідає іншим умовам, які застосовуються до кредитора, боргу і боржника.

Виплата дивідендів

Право віднесення на податкові витрати не надається для британської холдингової компанії, яка виплачує дивіденди інвесторам. Але Великобританія на відміну від більшості юрисдикцій не стягує податку на дивіденди у джерел виплати. Це створює особливий бенефіт для Сполученого Королівства, як юрисдикції холдингової компанії і дає можливість розподіляти прибутки своїм інвесторам через холдингову компанію без будь-яких податків у Великобританії.

 

Боротьба з ухиленням від оподаткування

Як і більшість юрисдикцій, Великобританія має комплексну систему правил протидії ухиленню від оподаткування, щоб запобігти штучному витоку прибутків. Описані вище правила, можуть забороняти віднесення на податкові витрати та звільнення від податків і включають наступне.

Правила контрольованих іноземних компаній

Контрольована іноземна компанія (КІК) — це, по суті, не британська компанія, яка контролюється однією або декількома особами-резидентами Великобританії та зареєстрована в юрисдикції з низьким рівнем оподаткування, щоб уникнути корпоративного податку Великобританії. З урахування винятків, правила відносять прибуток КІК до британської холдингової компанії, щоб повернути їх в сферу корпоративного податку Великобританії.

Режим трансфертного ціноутворення

Ці правила широко замінюють ринкову ціну на ціну, яка фактично існує між пов’язаними особами, щоб протидіяти будь-яким спробам завищити податкові витати, доступні холдинговій компанії Великобританії. Взагалі, ці правила стосуються британських холдингових компаній щодо віднесення відсотків на податків витрати.

Податок на переміщений прибуток

Податок на переміщений прибуток - це складний режим, спрямований на транснаціональні групи компаній, які ведуть діяльність у Великобританії, але переміщують прибутки за кордон, намагаючись уникнути оподаткування у Великобританії, застосовуючи штрафні ставки (на 6% вище звичайної ставки).

 

Заключні міркування

При виборі юрисдикції холдингової компанії, ключовим фактором оподаткування є те, чи буде суттєвий оподатковуваний приріст капіталу, що нараховується інвесторами та/або холдинговою компанією після продажу їхньої частки в дочірніх компаніях та/або холдинговій компанії. В цьому відношенні, Великобританія має ряд корисних винятків.

Продаж дочірніх компаній

Британська холдингова компанія може продати належні їй акції своїх дочірніх компаній з метою розподілу грошових коштів (доходів) між своїми інвесторами. Передача (продаж) акцій може привести до приросту капіталу.

Незалежно від того, чи є дочірня компанія британською компанією чи ні, Великобританія надає пільгу "substantial shareholding exemption" (SSE), що називається «звільнення від оподаткування значного пакету акцій», яка звільняє весь прибуток від корпоративного податку.

Але для цього мають бути виконані дві умови:

  • Британська холдингова компанія повинна володіти принаймні 10%-им пакетом акцій дочірньої компанії  щонайменше один рік на протязі шести років до моменту продажу;
  • Дочірня компанія також має бути торговельною компанією (або холдинговою компанією торговельної групи), що загалом означає, що її діяльність (або діяльність її групи) не може значною мірою включати інші види діяльності, окрім торговельної діяльності.

Для холдингових компаній, пакети акцій яких, частково належать кваліфікованим інституційним інвесторам (наприклад, компаніям пенсійного забезпечення чи страхування життя, і іншим) можуть бути надані пільгові умови для звільнення від оподаткування значного пакету акцій (SSE).

Продаж британської холдингової компанії

Будь-які британські корпоративні резиденти-інвестори можуть скористатися можливостями звільнення від оподаткування значного пакету акцій (SSE) щодо будь-якого доходу від продажу британської холдингової компанії. Фізичні особи резиденти-інвестори Великобританії не зможуть використовувати SSE, але їм доступні інші пільги або звільнення відносно будь-якого податку на приріст капіталу, що сплачується при продажу британської холдингової компанії. Нерезиденти-інвестори Великобританії сплачуватимуть податок відповідно до правил, що діють в їхній місцевій юрисдикції.

 

Підсумок

Британська холдингова компанія має ряд переваг, а саме:

  • загальне звільнення від оподаткування дивідендів, отриманих від дочірніх компаній;
  • відсутність податку у джерела виплати дивідендів інвесторам; і
  • SSE, яка може звільнити від корпоративного податку приріст капіталу від продажу дочірніх компаній

Протягом усього терміну існування британської холдингової компанії, ці правила можуть створити сприятливу ситуацію для використання її, без будь-якого британського корпоративного податку. Однак, слід враховувати все більш складну та мінливу систему оподаткування, в якій може бути важко орієнтуватися, особливо щодо правил запобігання уникнення від оподаткування.

Якщо у вас є холдингова компанія в Великобританії, або ви плануєте її створити, звертайтесь до нас. Ми допоможемо правильно підготувати її звітність і вчасно її подати. Ми також готуємо і подаємо звітність звичайних британських компаній.

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

07.04.2023    Холдинг в Британії - престиж і нові пільги
Великобританія залишається однією із найпривабливіших юрисдикцій для холдингових компаній. Незважаючи на зростання ставки корпоративного податку у... [Читать далее]
03.01.2023    Міжнародні трасти на Кіпрі
Кіпрські трасти залишаються потужним і гнучким інструментом для податкового планування, захисту активів і передачі їх у... [Читать далее]
09.11.2022    Чем хорош штат Вайоминг для украинского бизнеса?
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие преимущества можно получить, зарегистрировав компанию в США? Вот только... [Читать далее]

Все новости
02.11.2022   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
12.10.2022   Компании в США
По просьбам читателей публикуем материал о том где и какие компании лучше регистрировать в США. При правильном использовании такая компания будет работать лучше чем офшор....[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.