Новости офшорного бизнеса

 

Великобританія залишається однією із найпривабливіших юрисдикцій для холдингових компаній

Незважаючи на зростання ставки корпоративного податку у квітні 2023 року (із 19% до 25% ) країна запровадила зручну і вигідну систему оподаткування холдингових компаній, а саме:

 • Дивіденди після отримання компанією-одержувачем, як правило, звільняються від оподаткування;
 • Податок у джерела виплати не стягується;
 • При продажу дочірніх торгівельних компаній, які повністю належать власнику, надається пільга з податку на приріст капіталу;

Розглянемо докладніше ці особливості та ключові податкові переваги британських холдингових компаній.

 

Прибуток від дочірніх підприємств

Найбільша вигода для групи, яка засновує холдингову компанію, є нульове або пільгове оподаткування дивідендів. Дивіденди, отримані британською холдинговою компанією, як правило, звільняються від корпоративного податку.

З дотриманням декількох додаткових умов, звільняються від сплати корпоративного податку дивіденди, отримані від компанії, яка контролюється холдинговою компанією.

Відсотки, що виплачуються британській холдинговій компанії, як правило, оподатковуються корпоративним податком в Великобританії, але можуть бути компенсовані віднесенням відсотків компанії на податкові витрати.

Великобританія має одну з найширших в світі мереж угод про уникнення подвійного оподаткування. Ці договори можуть  зменшити місцеві податки у джерела виплати дивідендів та відсотків (Withholding Tax) на користь британській холдинговій компанії.

 

Виплати британської холдингової компанії своїм акціонерам

Низькі або мінімальні податки у джерела виплати доходу інвесторам та можливість віднесення їх на податкові витрати є додатковими корисними бенефітами Великобританії як юрисдикції холдингової компанії. Природа доходів визначає конкретні податкові правила, що застосовуються у Великобританії Ці доходи є або відсотками на боргове фінансування від інвесторів, або дивідендами від акціонерного фінансування від інвесторів.

Відсотки – віднесення на податкові витрати

Виплати відсотків на користь інвесторів британських холдингових компаній можуть бути віднесені на корпоративні податкові витрати і при цьому, одночасно, підпадати під дію положень про ухилення від оподаткування. Ці положення є складними в застосуванні і можуть бути підставою для відмови холдинговій компанії Великобританії в компенсації будь-яких податкових витрат.

Загальне нормативне правило обмежує можливість британської компанії відносити відсотки на податкові витрати зі свого оподаткованого прибутку. Вищевказане правило фіксує максимальні податкові витрати на виплату відсотків в розмірі 30% від доходів компанії до сплати процентів, податків і нарахування амортизації. Це називається "de minimis threshold"(мінімальний поріг) і застосовується лише у випадках, коли відсотки, які віднесені на податкові витрати групи компаній перевищують 2 мільйони фунтів стерлінгів на рік.

Інші правила про ухилення від оподаткування, які можуть застосовуватися, обговорюються далі в цій статті, але особливу увагу слід приділяти гібридним правилам Великобританії (які можуть застосовуватися, наприклад, якщо холдингова компанія розглядається як партнерство в юрисдикції інвестора). В такому випадку у віднесенні відсотків на податкові витрати може бути відмовлено.

Відсотки – податок у джерела виплати

Британська холдингова компанія, як правило, зобов’язана утримувати податок за ставкою 20% з виплат процентів інвесторам з джерел у Великобританії. При утриманні податку його потрібно буде сплатити до Податкової та Митної служби Її Величності (HMRC) для виконання податкових зобов’язань інвестора перед Великобританією. Тоді інвестори зможуть вимагати від HMRC відшкодування утриманого податку.

Враховуючи вищесказане, потрібно зазначити, що зараз немає податку у джерел виплати на платежі відсотків на користь банків Великобританії і платників податків, які є корпораціями Великобританії.

Для нерезидентів-інвесторів Великобританії існує три головних шляхи для звільнення від податку у джерела виплати відсотків. Податок у джерела виплати може відсутнім або зменшеним, якщо інвестор знаходиться в країні, яка має з Великобританією угоду про уникнення подвійного оподаткування. При отримання платежів від іноземних дочірніх компаній, а також виплаті відсотків іноземним акціонерам широко використовується розгалужена мережа податкових угод Великобританії. Навіть якщо застосовується угода про уникнення подвійного оподаткування, холдингова компанія не може здійснювати виплати без віднесення на податкові витрати або без утримання податку за ставкою не менше 20%, доки вона не отримає дозвіл від HMRC на здійснення виплат інвесторам без стягнення податку у джерела виплати.

Єврооблігації, що котируються, також мають бенефіт у вигляді звільнення від сплати податку у джерела виплати в Великобританії. Єврооблігації, що котируються – це боргові цінні папери, випущені компанією, що має право на відсотки та зареєстровані на фондовій біржі визнаній (призначеній HMRC).

Якщо розміщення цінних паперів відповідає критеріям "qualifying private placements"(кваліфікованого приватного розміщення), то для нього також доступне звільнення, що дозволяє сплачувати відсотки брутто, якщо борг не внесений до списку і відповідає іншим умовам, які застосовуються до кредитора, боргу і боржника.

Виплата дивідендів

Право віднесення на податкові витрати не надається для британської холдингової компанії, яка виплачує дивіденди інвесторам. Але Великобританія на відміну від більшості юрисдикцій не стягує податку на дивіденди у джерел виплати. Це створює особливий бенефіт для Сполученого Королівства, як юрисдикції холдингової компанії і дає можливість розподіляти прибутки своїм інвесторам через холдингову компанію без будь-яких податків у Великобританії.

 

Боротьба з ухиленням від оподаткування

Як і більшість юрисдикцій, Великобританія має комплексну систему правил протидії ухиленню від оподаткування, щоб запобігти штучному витоку прибутків. Описані вище правила, можуть забороняти віднесення на податкові витрати та звільнення від податків і включають наступне.

Правила контрольованих іноземних компаній

Контрольована іноземна компанія (КІК) — це, по суті, не британська компанія, яка контролюється однією або декількома особами-резидентами Великобританії та зареєстрована в юрисдикції з низьким рівнем оподаткування, щоб уникнути корпоративного податку Великобританії. З урахування винятків, правила відносять прибуток КІК до британської холдингової компанії, щоб повернути їх в сферу корпоративного податку Великобританії.

Режим трансфертного ціноутворення

Ці правила широко замінюють ринкову ціну на ціну, яка фактично існує між пов’язаними особами, щоб протидіяти будь-яким спробам завищити податкові витати, доступні холдинговій компанії Великобританії. Взагалі, ці правила стосуються британських холдингових компаній щодо віднесення відсотків на податків витрати.

Податок на переміщений прибуток

Податок на переміщений прибуток - це складний режим, спрямований на транснаціональні групи компаній, які ведуть діяльність у Великобританії, але переміщують прибутки за кордон, намагаючись уникнути оподаткування у Великобританії, застосовуючи штрафні ставки (на 6% вище звичайної ставки).

 

Заключні міркування

При виборі юрисдикції холдингової компанії, ключовим фактором оподаткування є те, чи буде суттєвий оподатковуваний приріст капіталу, що нараховується інвесторами та/або холдинговою компанією після продажу їхньої частки в дочірніх компаніях та/або холдинговій компанії. В цьому відношенні, Великобританія має ряд корисних винятків.

Продаж дочірніх компаній

Британська холдингова компанія може продати належні їй акції своїх дочірніх компаній з метою розподілу грошових коштів (доходів) між своїми інвесторами. Передача (продаж) акцій може привести до приросту капіталу.

Незалежно від того, чи є дочірня компанія британською компанією чи ні, Великобританія надає пільгу "substantial shareholding exemption" (SSE), що називається «звільнення від оподаткування значного пакету акцій», яка звільняє весь прибуток від корпоративного податку.

Але для цього мають бути виконані дві умови:

 • Британська холдингова компанія повинна володіти принаймні 10%-им пакетом акцій дочірньої компанії  щонайменше один рік на протязі шести років до моменту продажу;
 • Дочірня компанія також має бути торговельною компанією (або холдинговою компанією торговельної групи), що загалом означає, що її діяльність (або діяльність її групи) не може значною мірою включати інші види діяльності, окрім торговельної діяльності.

Для холдингових компаній, пакети акцій яких, частково належать кваліфікованим інституційним інвесторам (наприклад, компаніям пенсійного забезпечення чи страхування життя, і іншим) можуть бути надані пільгові умови для звільнення від оподаткування значного пакету акцій (SSE).

Продаж британської холдингової компанії

Будь-які британські корпоративні резиденти-інвестори можуть скористатися можливостями звільнення від оподаткування значного пакету акцій (SSE) щодо будь-якого доходу від продажу британської холдингової компанії. Фізичні особи резиденти-інвестори Великобританії не зможуть використовувати SSE, але їм доступні інші пільги або звільнення відносно будь-якого податку на приріст капіталу, що сплачується при продажу британської холдингової компанії. Нерезиденти-інвестори Великобританії сплачуватимуть податок відповідно до правил, що діють в їхній місцевій юрисдикції.

 

Підсумок

Британська холдингова компанія має ряд переваг, а саме:

 • загальне звільнення від оподаткування дивідендів, отриманих від дочірніх компаній;
 • відсутність податку у джерела виплати дивідендів інвесторам; і
 • SSE, яка може звільнити від корпоративного податку приріст капіталу від продажу дочірніх компаній

Протягом усього терміну існування британської холдингової компанії, ці правила можуть створити сприятливу ситуацію для використання її, без будь-якого британського корпоративного податку. Однак, слід враховувати все більш складну та мінливу систему оподаткування, в якій може бути важко орієнтуватися, особливо щодо правил запобігання уникнення від оподаткування.

Якщо у вас є холдингова компанія в Великобританії, або ви плануєте її створити, звертайтесь до нас. Ми допоможемо правильно підготувати її звітність і вчасно її подати. Ми також готуємо і подаємо звітність звичайних британських компаній.

 Кіпрські трасти залишаються потужним і гнучким інструментом для податкового планування, захисту активів і передачі їх у спадок.

    Вперше законодавство про трасти було прийнято на Кіпрі в 1992 році. В 2012 році воно було суттєво переглянуто (Закон 20(I)/2012). Після цього воно стало мабуть чи не найкращим в Європі.

   На Кіпрі можна створювати декілька типів трастів. Вибір типу залежить від вимог та цілей засновника. Проаналізуємо деякі види трастів та їх особливості.

Дискреційний траст

     Дискреційний траст це такий траст в якому довірчий власник має широкі повноваження вирішувати коли і скільки виплачувати коштів з трастового фонду будь-якому з бенефіціарів.

Завдяки своїм численним перевагам цей вид трасту є найпоширенішим на Кіпрі.

Шість важливих переваг дискреційного трасту:
 1. Бенефіціари не оподатковуються податком на активи трастового фонду, оскільки юридично вони їм не належать. Право у бенефіціарів з'являється, коли довірчий власник вирішить виділити ці активи бенефіціару.
 2. Місцеві правила валютного контролю щодо обов’язкової репатріації активів не поширюються на бенефіціарів доки довірчий власник не виділить активи на їх користь.
 3. У разі банкрутства бенефіціарів активи трасту недоступні їхнім кредиторам.
 4. Дискреційний траст є гнучким: довірчий власник може змінювати умови трасту, коли змінюються обставини. Водночас зміна умов трасту не вимагає отримання згоди всіх бенефіціарів або звернення до суду для зміни умов трасту.
 5. Дискреційний траст дозволяє забезпечити анонімність бенефіціарних власників компаній. Анонімність можлива, тому що акціями компанії володіють не бенефіціари, а траст. В Реєстрі Компаній публікується інформація лише про траст.
 6. Дискреційний траст дозволяє довірчим власникам виплачувати дохід або капітал трастового фонду будь-якій або певній категорії осіб, визначених у трастовій угоді.

Таким чином, жоден із бенефіціарів не має права вимагати виплат із довірчого фонду по своєму бажанню в будь-який час.

Засновник чи бенефіціари можуть викласти свої побажання щодо розподілу активів чи\і доходів трасту у листі-побажанні, але остаточне рішення приймає довірчий власник.

Незважаючи на здавалось би повну свободу дій довірчих власників у вирішенні питань розподілу активів і доходів трасту, в дискреційному трасті існують механізми контролю.

По-перше, це сама трастова угода. В ній засновник вказує довірчому власнику клас бенефіціарів. Наприклад, “члени сім'ї і прямі родичі Миколи Петренка”. Таким чином довірчий власник матиме право виплачувати доходи і\або активи лише цій категорії людей. В трастовій угоді засновник може вказувати і інші обмеження на дії довірчого власника.

По-друге, засновник трасту може призначити в структурі трасту посадову особу або орган під назвою протектор чи наглядова рада, відповідно. В трастові угоді засновник може вказати що протектор, чи наглядова рада мають право вето на деякі дії за активами трасту.

По-третє, якщо бенефіціари, чи засновник трасту вважають, що довірчий власник виконує свої обов’язки неналежним чином вони можуть звернутись до суду.

Фіксований траст.

Фіксований траст не надає довірчому власнику свободи дій при розподілі активів між бенефіціарами.

За умовами даного типу трасту від довірених осіб вимагається розподіляти дохід від трастової власності конкретній особі протягом її життя. Якщо така особа помре, капітал розподіляється конкретному бенефіціару або бенефіціарам у визначених частках.

Фіксовано-дискреційний траст.

Існує можливість створення трасту, що поєднує в собі елементи фіксованого та дискреційного.

В даному випадку довірчий власник може на власний розсуд розподіляти доходи трасту протягом певного періоду часу. Проте при завершені дії трасту капітал виділиться на користь бенефіціарів у фіксованих пропорціях.

Торговий траст.

У торговому трасті довірчим власником, як правило, є компанія з обмеженою відповідальністю.

Траст має торговельні функції, а його бізнесом керують працівники компанії.

Треті сторони не знають про існування трасту, оскільки вся ділова документація ведеться від імені довіреної компанії.

Цільовий траст.

Цільовий траст може використовуватися для володіння компаніями і накопичення корпоративних доходів для досягнення загальних або конкретних корпоративних цілей. Цільовий траст не має бенефіціарів.

Flag of Wyoming s 

 Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие преимущества можно получить, зарегистрировав компанию в США? Вот только некоторые плюсы:
 • Возможность привлечь американских инвесторов;
 • Экономия на налогах;
 • Работа с американскими и международными компаниями;
 • Привлечение американских клиентов;
 • Шанс получить рабочую визу или выиграть «Зеленую карту».

Но, чтобы получить все выгоды от регистрации компании в США, нужно знать некоторые тонкости. Например, в каком штате лучше регистрировать бизнес? Ведь каждый американский штат имеет свое законодательство. А значит, не везде регистрация компании будет одинаково выгодной.
Одним из лучших штатов для регистрации бизнеса считается Вайоминг. Здесь, как и в других штатах, можно регистрировать компании двух типов:

 • LLC;
 • C-Corp.

LLC – это наиболее распространенный тип компании. Ее проще создать и ей легче управлять. Обычно компании этого типа создают те, кто не планирует продавать товары и услуги на территории США. Такие компании могут не платить налог на прибыль, но их участники обязаны декларировать свою долю дохода в компании.

C-Corp – это традиционная форма компании. Ее активы лучше защищены от требований кредиторов. Такая организационно-правовая форма подойдет практически любому бизнесу. Но C-Corp сложнее в управлении и ее дороже содержать.

Регистрация и поддержание работы компании в Вайоминге стоит дешевле, чем в Делавэре или Неваде. Да и налоги здесь мягче, чем в других штатах.

Главные преимущества регистрации компании в Вайоминге

 1. Обязательные сборы низкие или отсутствуют вовсе. Например, в Вайоминге отсутствуют сборы за подачу документов или получение лицензии на ведение бизнеса. А государственная пошлина за продление лицензии, как правило, составляет всего 62 доллара.
 2. Защита активов. Участники и менеджеры LLC надежно защищены с точки зрения закона. Первые уставы LLC были приняты в Вайоминге еще в 1977 году. Поскольку здесь LLC существуют дольше, чем в других штатах Америки, в Вайоминге действуют наиболее строгие законы, защищающие участников и менеджеров этих организаций.
 3. Конфиденциальность. В Вайоминге не нужно указывать сотрудников компании в общедоступной базе данных. Акционеры C-Corp не раскрываются перед государством.
 4. Быстрая регистрация. При наличии всех необходимых документов компанию в Вайоминге можно зарегистрировать за один рабочий день.
 5. Не нужно присутствовать в США. Для регистрации компании и дальнейшего управления ей не нужно лично присутствовать в США. Также вы не обязаны иметь американское гражданство или Green Card.
 6. Нет налогов штата. В этом штате не взимается подоходный налог ни с физических, ни с юридических лиц. Таким образом, регистрируя компанию здесь, можно неплохо сэкономить.
 7. Дополнительные преимущества регистрации компании в Вайоминге
 8. Нет ежегодного франшизного сбора.
 9. В компании может быть только один сотрудник.
 10. Подавать отчет в первый год не нужно.
 11. Нет требований к минимальному капиталу.
 12. Можно выпускать неограниченное количество акций любого номинала.
 13. Не требуются сертификаты акций.
 14. В Вайоминг можно перенести компанию из другого штата.

Удаленная регистрация и обслуживание бизнеса в Вайоминге

Создать LLC или C-Corp в этом штате можно удаленно. Для этого лучше воспользоваться услугами агента, который поможет оформить все необходимые документы и быстро зарегистрирует компанию, избавив вас от лишних хлопот.

Опытный агент также поможет вам получить атрибуты, необходимые для нормальной деятельности компании, например EIN (Employer Identification Number - Идентификационный номер работодателя). Он также поможет вам открыть расчетный счет компании и корректно подготовить и сдать ежегодную отчетность.

В сегодняшних реалиях зарегистрировать компанию в США для украинца выгодно по многим причинам. Штат Вайоминг одно из лучших для этого мест.

Полезные ссылки:
 Мы зарегистрировали в Вайоминге сотни компаний. Свяжитесь с нами и мы создадим ее для вас.

delaware flag jpg

Почему в этом крошечном штате компаний больше чем жителей? 

В штате Делавэр зарегистрированы 1.8 миллиона компаний. Среди них 67% крупнейших американских компаний из списка Fortune-500. Среди них Google, Bank of America и Coca-Cola.

Вы спросите почему? Все просто – для компаний здесь созданы максимально привлекательные условия.

7 причин, почему Делавэр - отличный штат для регистрации компании:

 1. Простое, понятное регулирование деятельности компании. В корпоративном законодательстве Делавэра нет жестких требований к личности директора, секретаря. Управление компанией предельно просто;
 2. Достоинства американской правовой системы здесь проявились наиболее ярко. Прежде всего, это: предсказуемость судебной практики, максимальная договорная свобода, гибкость, уважение и защита частных интересов;
 3. Налоговый режим в Делавэре более благоприятен по сравнению с другими штатами. Если компания не ведет деятельности на территории штата, налоги штата отсутствуют. Остается только фиксированный ежегодный франшизный сбор, который несравнимо меньше налоговых потерь в других штатах;
 4. Высокий уровень конфиденциальности обеспечивает специальное законодательство. В Делавэре допускается использование номиналов. Это позволяет добиться полной анонимности участников LLC и акционеров C-Corp. Имена директоров, менеджеров и других должностных лиц в учредительных документах компании не упоминаются;
 5. В Делавэре до сих пор сохранился Суд справедливости. Его исключительная юрисдикция - хозяйственные споры. По правилам этого суда присяжные не используются. Это существенно упрощает и ускоряет все процессы;
 6. Ни одна страна мира не считает Делавэр офшором;
 7. Регистрация компании в Делавэре стоит недорого. Это можно сделать полностью удаленно.

Самая простая и популярная форма бизнеса в Делавэре, это Limited liability company (LLC) или Товарищество с ограниченной ответственностью. LLC сочетает черты партнерства и корпорации. В Делавэре возможна регистрация LLC c одним участником.

Процедура регистрация LLC в Делавэре крайне проста. Сама компания также устроена очень просто. Тем не менее, это полноценное юридическое лицо США с целым рядом уникальных преимуществ.

LLC не является субъектом налогообложения и не обязана платить налог на прибыль. Участники LLC декларируют свою долю прибыли в LLC как доход физического лица и платят соответствующие налоги по месту резидентности. Если участники LLC не являются резидентами США и источники доходов LLC расположены за пределами США, то американских налогов можно избежать вовсе.

Другой популярный вид компании – C-Corp или корпорация. Корпорация больше похожа на «классическое» в нашем понимании юридическое лицо (ООО или АО).

C-Corp – субъект налогообложения. Она платит налог на прибыль как самостоятельное юридическое лицо. Акционеры компании обязаны включать дивиденды, полученные от компании, в свой совокупный доход и платить налоги.

C-Corp  несколько дороже и сложнее в регистрации и администрировании чем LLC. Но, если вы планируете привлекать в свой бизнес внешних инвесторов, например венчурных капиталистов,она предпочтительнее.

Средний срок регистрации компании (LLC и C-Corp) в Делавэре составляет 7 дней.

Создать LLC или C-Corp в Делавэре можно удаленно. Для этого лучше воспользоваться услугами агента, который оформит все требуемые документы и быстро зарегистрирует компанию. Это ускорит процесс и избавит вас от лишних хлопот.

Опытный агент также поможет вам получить EIN (Employer Identification Number - Идентификационный номер работодателя). А еще поможет вам открыть расчетный счет компании и корректно подготовить и сдать ежегодную отчетность.

Полезные ссылки:
 Мы зарегистрировали в Делавэре многие сотни компаний. Свяжитесь с нами и мы создадим такую для вас.

Неужели банкам не нужны деньги? Нужны, но не любые.

На заре оффшорного бизнеса у консультантов можно было купить готовую компанию со счетом в первоклассном банке. Чтобы начать ее использовать требовалось заполнить форму в одну страницу и поставить подпись. В графе «Описание бизнеса» можно было написать «Экспорт-импорт». Банкам было все равно кто владеет бизнесом, откуда поступают и на что расходуются средства.

Теперь эта процедура стала намного сложнее. Правительства развитых стран (ОЭСР, США) сговорились, и под флагом борьбы с «отмыванием терроризма» изменили ситуацию до неузнаваемости.

Сегодня открытие счета может вылиться во многомесячный марафон с препятствиями и непредсказуемым результатом. Намного быстрее получается открыть счет в платежных системах, но это не полноценная замена банковскому счету.

Вы не найдете банк, который откроет счет, не спрашивая, кто реальный владелец, откуда у него деньги, каким бизнесом занимается компания, кто основные контрагенты компании, где расположен реальный центр управления компанией. И это абсолютный минимум. Список вопросов может быть намного больше и он постоянно расширяется. При этом ответы на большинство вопросов необходимо подтверждать документами.

Предположим, что вы готовы ответить на все вопросы банка и предоставить требуемые документы. Что еще может помешать вам открыть счет?

Страна регистрации компании

Международные организации и отдельные страны опубликовали и периодически корректируют т. н. «черные» списки офшорных территорий. Часто законодательство прямо запрещает банкам открывать счета компаниям из этих стран. Но даже если прямого запрета нет, счета для таких компаний они открывают крайне редко. Убедить их может только серьезный депозит, скажем миллион или больше.

Крупные банки не принимают оффшорные компании вовсе. У них много более простых клиентов и офшоры для них неоправданный риск. При этом ваш бизнес может быть абсолютно легальным, а ваша репутация безупречной.

Гражданство конечного бенефициара

В большинстве банков есть списки стран с гражданами которых банк в деловые отношения не вступает. Позиция крупных и небольших банков может существенно отличатся. Банки помельче, особенно расположенные в офшорных юрисдикциях, не так придирчивы к гражданству бенефициаров. И снова таки, смягчить позицию банка может внушительный депозит.

Информация о бенефициаре

 • Нет подтверждения легальных доходов (выписки из банка, налоговые декларации, акты на право собственности);

 • Нет опыта работы в бизнесе вообще и в бизнесе компании (см. ниже) в частности;
 • Нет рекомендаций от другого банка и/или деловых партнеров;
 • Есть информация о том, что бенефициар является публичной фигурой (политик или гос. служащий) или близко связан с публичной фигурой.

Если банк запрашивает вышеперечисленную информацию но вы не можете /не хотите ее предоставлять, о счете можно забыть.

Юридические отделы и отделы финмониторинга (Compliance Department) всегда стараются проверить предоставленную информацию. При малейшем несоответствии следует отказ.

Структура компании

Банки не любят сложные структуры с номиналами, частными фондами и трастами. Чтобы в них разобраться требуются опытные высокооплачиваемые специалисты. Поэтому, несмотря на легитимность таких структур, банки предпочитают иметь дело с простейшими структурами — собственник компании владеет ее акциями напрямую; он же является ее директором и распорядителем счета. Понятно, что никакой конфиденциальности и защиты активов такая структура не обеспечивает. Несколько проще открывать счета для структур с доверительным владением в офшорных банках.

Вид бизнеса

У всех банков есть свои представления о рисковости тех или иных видов бизнеса. Но есть в этом и много общего. Кроме общеизвестных и очевидных (азартные игры, продажа медпрепаратов, adult, МЛМ и др.) рисковыми считаются:

 • Маркетинг,
 • Консалтинг,
 • FOREX и другие услуги, связанные с управлением средствами третьих лиц,
 • Разработка программного обеспечения,
 • Операции с криптовалютами.

Для таких видов бизнеса лучше обращаться в банки помельче. В выборе возможных вариантов помогут опытные консультанты.

Характер операций по счету

Для большинства банков идеальный клиент тот, который держит на счету большой депозит и проводит минимум транзакций.

Банки находятся под постоянным прессингом со стороны регулятора и банков-корреспондентов. Они вынуждены содержать дорогостоящие отделы фин-мониторинга, которые следят за всеми денежными потоками. Слишком много транзакций перегружают фин-мониторинг банка. Зачастую банки просто не хотят иметь дела с таким бизнесом.

В этом случае лучше открыть счет в платежной системе. Для них клиенты с большим количеством мелких транзакций наиболее привлекательны.

Присутствие в Интернете

Часто банки отказывают в открытии счета только потому, что:

 • У компании нет сайта;
 • Сайт непрофессионально оформлен;
 • На сайте отсутствует ключевая информация о компании;
 • О компании или ее владельцах есть плохие отзывы.

И все-таки они открывают :))

Вы правильно подумали, что многое (но не все) зависит от сумы.

Если вы готовы разместить в банке значительную сумму, банкиры становятся сговорчивее. Нижний предел сейчас 300 000 - 500 000 и он только растет.

Конечно, некоторые обязательные условия остаются для любой суммы:

 • Понятный, подтверждаемый источник средств;
 • Подтверждение уплаты налогов;
 • Владелец не находится в санкционных списках и не является PEP (лицом, связанным с политикой или государственной сужбой);

Другие, приятные для банка аргументы:

 • Готовность держать на счету внушительный, неснижаемый остаток;
 • Готовность дать банку часть этих средств в управление и не требовать сверх-доходов;
 • Невысокая частота понятных и прозрачных операций по счету.

Перечень банков и их рейтинг напрямую зависит от количества денег у будущего клиента, что тоже очевидно.

Электронные платежные системы - Альтернатива банкам

(будет дополнено через пару дней)

Caveat emptor, или чего следует опасаться

Не торопитесь открывать счета в банках или платежных системах если:

 • Вы получили предложение открыть счет через спам-рассылку.
 • Банк готов закрывать глаза на нарушение норм законодательства по борьбе с отмыванием денег.
 • Банк расположен в стране, которая не признана международным сообществом, или против которой введены международные санкции.

Если такие предложения все же покажутся вам привлекательными, посоветуйтесь с профессионалами. Они помогут вам оценить риски и избежать потерь.

Информация о миллионах финансовых счетов из 75 стран, соблюдающих нормы Единого стандарта отчетности CRS, теперь будет передана Федеральному налоговому управлению Швейцарии (ФНУ).

Примечательно, что обмен информацией с 63 странами-партнерами договора CRS у Швейцарии осуществляется на обоюдных условиях. При этом Швейцария получала информацию, но взамен не предоставляла никаких финансовых данных в связи с тем, что такие страны либо не соответствуют международным требованиям касательно сохранения безопасности и конфиденциальности данных, либо же они просто не намерены получать эти данные. Отмечается, что ФНУ Швейцарии за 2019 год уже отправило информацию о 3,1 миллионах финансовых счетов и получило данные о 2,4 миллионах счетов.

Обмен данными в Швейцарии

На сегодняшний день в ФНУ Швейцарии зарегистрировано более 7,5 тысяч подотчетных финучреждений, в том числе и банки, трасты и страховые компании. Эти организации собрали информацию и передали их в ФНУ.

Читайте также: Особенности регистрации оффшора в Швейцарии.

При обмене информацией налоговые инстанции получают могут узнать о счете организации и финансовые данные, в том числе:

 • имя;
 • адрес регистрации;
 • идентификационный налоговый номер лица, который владеет счетом;
 • баланс счета;
 • доходы с капитала;
 • информация о финучреждении, которое предоставляет налоговые отчеты.

Обладая такой информацией, швейцарские налоговые инстанции могут проверить правильность декларирования финансовых отчетов налогоплательщиков за рубежом в партнерских странах.

С января 2017 года в Швейцарии вступили в силу нормы законодательства о внедрении глобального стандарта по автоматическому обмену информацией. Первый обмен данными был проведен в сентябре 2018 гожа. Крупнейший обмен данными был произведен в 2018-2019 годах между Германией и Швейцарией. Ожидается, что уже в 2020 году такой обмен информацией будет производится уже с 90 странами. Отметим, что такой обмен информацией пока не проводится между Украиной и Швейцарией.

Совместные действия стран, входящих в состав ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) по сокращению уклонения от уплаты налогов, привели к глобальному сокращению количества депозитов в банках, находящихся в иностранной собственности, в международных финансовых центрах на 24%.

В Париже состоялся Глобальный форум, посвященный обмену информацией в сфере системы налогообложения, на котором обсуждались международные усилия по повышению прозрачности уплаты налогов.

ОЭСР и налогообложение в оффшорах

В заявлении представителей ОЭСР перед пленарным заседанием говорилось, что спустя 10 лет с того момента, как G20 объявила о прекращении действия норм законодательства о банковской тайне, международное сообщество достигло беспрецедентного успеха в использовании новых стандартов прозрачности для борьбы с уклонением от уплаты налогов в оффшорных зонах.

Глобальный форум, в состав которого вошли 158 юрисдикций, является инициативой ОЭСР, направленной на устранение рисков, связанных с соблюдением налоговых норм, возникающих в несотрудничающих юрисдикциях.

Положительные тенденции в этой сфере обусловлены тысячами двусторонних отношений, которые в настоящее время возникают, что позволило выполнить более 250 000 запросов на обмен информацией за последнее десятилетие.

Обмен информацией только по запросу между налоговыми органами позволил получить около 7,5 млрд евро дополнительных налоговых поступлений. Иностранные банковские депозиты в международных финансовых центрах сегодня сократились на 22% или на 410 млрд долларов по сравнению с 2008 годом. И с 2009 года были зафиксированы дополнительные налоговые поступления в размере 100 млрд евро.

Генеральный секретарь ОЭСР Хосе Анхель Гурриа отметил, что благодаря международному сотрудничеству налоговые органы теперь имеют доступ к огромному объему данных, который ранее был недоступен. Налоговые инстанции передают информацию друг другу, и налогоплательщики теперь понимают, что скрывать свои доходы и уклонятся от уплаты налогов –невозможно. Такие преимущества нововведений налоговой системы очень важны.

Почти все участники Глобального форума исключили банковскую тайну для целей улучшения системы налогообложения, причем почти 70 юрисдикций изменили свои законы с 2009 года. Почти все участники форума либо запрещают продажу акций на предъявителя, использование которых ранее препятствовало соблюдению налогового законодательства, либо обеспечивают возможность идентификации владельцев таких акций.

Согласно отчету Глобального форума, посвященному 10-летию проведения первого такого мероприятия, в 2018 году почти 90 юрисдикций автоматически обменивались информацией о 47 миллионах финансовых счетов, общая сумма активов которых составляла 4,9 трлн долларов.

Для повышения эффективности автоматического обмена финансовой информацией в развивающихся странах Инициатива налоговых инспекторов без границ ОЭСР запустила на этой неделе пилотный проект, направленный на поддержку результативного использования данных.

Зайда Манатта, глава Секретариата Глобального форума, подчеркнула, что членам организации еще предстоит немало работы по улучшению международной системы налогообложения.

Анатолий Цымбал, директор компании Nexus LTD, основываясь на многолетнем практическом опыте, прокомментировал эту новость:

«И все же, несмотря на невиданные успехи в борьбе с "уклонистами", некоторые тенденции в деятельности ОЭСР настораживают. Взять, например, идею о гармонизации налога на прибыль во всем мире. Это устранит конкуренцию между государствами в привлечении капитала. Любое государство, желая привлечь капитал и таким образом улучшить благосостояние граждан, вынуждено снижать налоги и повышать свою эффективность. Если во всем мире налоги уравнять, стимул быть эффективным у государства пропадает».

Напоминаем, что ранее мы сообщали о том, что Украина начнет применять нормы Конвенции ОЭСР по противодействию вывода прибыли из-под налогообложения.

07.04.2023    Холдинг в Британії - престиж і нові пільги
Великобританія залишається однією із найпривабливіших юрисдикцій для холдингових компаній. Незважаючи на зростання ставки корпоративного податку у... [Читать далее]
03.01.2023    Міжнародні трасти на Кіпрі
Кіпрські трасти залишаються потужним і гнучким інструментом для податкового планування, захисту активів і передачі їх у... [Читать далее]
09.11.2022    Чем хорош штат Вайоминг для украинского бизнеса?
Вы когда-нибудь задумывались над тем, какие преимущества можно получить, зарегистрировав компанию в США? Вот только... [Читать далее]

Все новости
02.11.2022   Украинский бизнес и штат Делавэр
Почему миллионы бизнесменов США и мира стремятся в Делавэр? Чем он может быть полезен украинскому бизнесу?...[Читать далее]
12.10.2022   Компании в США
По просьбам читателей публикуем материал о том где и какие компании лучше регистрировать в США. При правильном использовании такая компания будет работать лучше чем офшор....[Читать далее]
01.09.2022   Де українському бізнесу добре в Європі
Багато українських бізнесменів думають про переїзд за кордон. Зазвичай їх погляд зупиняється на найближчому оточенні — Східній Європі. Але вона досить різноманітна і є на її територій окремі місця, де створені більш сприятливі умови для бізнесу....[Читать далее]

все новости

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.